• 0364401160
  • vn.coromusic@gmail.com
Phụ kiện

Heckstick-Shaker

Lắp ráp

Dễ dàng tháo lắp, độ bền tháo lắp lên đến 1000 lần

Thiết kế

Thiết kể nhỏ gọn tinh tế

Cảm giác chơi

Cảm giác chơi rất tốt, nhạy và nẩy tay

Tic Sound

Sáng và mịn, tạo ra âm thanh nền dễ chịu

Tac Sound

Âm tách ấn tượng, sáng và rõ, dễ dàng phối với nhiều dòng nhạc

Shaker

Độc đáo, tạo ra 2 sound rung và lắc độc lập với nhau

CORO PRO HECKSTICK – SHAKER