• 0364401160
  • vn.coromusic@gmail.com
Cajon

S Series

Chống ù - Chống hú

Cảm giác đánh

Đánh nhẹ tay - nhạy bén

Thân Trống

Gỗ Birch Russia

Mặt Tapa

Mặt gỗ Flywood

S-Series là một dòng trống cajon hướng đến sự chuyên nghiệp. Dành cho những người dùng hay sử dụng cho việc thu âm. hoặc biểu diễn chuyên nghiệp. vì thiết kế cấu tạo của S-Series mang lại một chất âm sạch tuyệt đối khi lên mic.